+48 608 054 459 | sprzedaz@jh-ferry.pl
Warunki Transportu

RODO

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją dotyczącą Administratora danych osobowych oraz przysługujących mi uprawnień:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dalej „RODO”), JH Ferry Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska  300F/2, jako Administrator danych osobowych, informuje, iż:

 

    podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umów rezerwacji przepraw promowych oraz oferowania innych usług świadczonych przez JH Ferry Polska sp. z o.o.  ,

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów rezerwacji przepraw promowych oraz oferowania innych usług świadczonych przez JH Ferry Polska sp. z o.o.  oraz pozostałych spółek  wchodzących w skład grupy JH Logistik Group- JH Logistik GmbH, JH Heavy Logistik GmbH, JH Ferry GmbH (cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),

    Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi (przewoźnikowi) promowemu, również do kraju trzeciego, jeżeli będzie to konieczne do realizacji przeprawy promowej i będzie wynikać z warunków złożonej przez Ciebie rezerwacji – w celu realizacji przeprawy promowej; w pozostałym zakresie nie będziemy przekazywać Twoich danych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będzie to konieczne w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych,

    posiadasz prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,

    posiadasz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO,

    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepraw promowych i oferowania innych usług świadczonych przez JH Ferry Polska sp. z o.o.  oraz pozostałe spółki wchodzące w skład grupy JH Logistik Group oraz wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi umowami,

    Inspektorem ochrony danych w JH Ferry Polska sp. z o.o.  jest Pan Jens Hafemann, adres e-mail: jens.hafemann@jh-ferry.de,

    masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.